22. 10. 2019  10:20 Sergej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky
Program: 2621T14 I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Forma: denná kombinovaná
Dĺžka štúdia: 2 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. semester ZS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
APMA06_6IAplikovaná matematikaskúška5
GRAS06_6IGrafické systémyskúška5
MAZR04_6IManažérske zručnostiskúška3
CIMA06_6IPočítačom integrovaná výrobaskúška5
TARI06_6ITeória automatického riadeniaskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
EMTD06_6IExperimentálne metódy a technická diagnostikaskúška5
MSTP06_6IModelovanie a simulácia technologických procesovskúška5
PRAX06_6IOdborná praxklasifikovaný zápočet5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PRSO07_6IPriemyselná sociológiaklasifikovaný zápočet2
VPOD07_6IVedenie k podnikaniuklasifikovaný zápočet2
 
2. semester LS 2018/2019 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DYSY06_6IDynamické systémyskúška3
LOSR06_6ILogické systémy riadeniaskúška5
MOSS06_6IModelovanie a simulácia systémovskúška5
PPRE06_6IProgramovanie priemyselných regulátorovskúška5
VYIS06_6IVývoj informačných systémovskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
APME06_6IAplikovaná mechanikaskúška5
PAVY06_6IProstriedky automatizovanej výrobyskúška5
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
PPSY07_6IPracovná psychológiaklasifikovaný zápočet2
UVEP07_6IÚvod do vedeckej práceklasifikovaný zápočet2
 
3. semester ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DPRO06_6IDiplomový projektklasifikovaný zápočet5
OPAN04_6IOperačná analýzaskúška5
PRIS06_6IProjektovanie riadiacich systémovskúška5
RIVS06_6IRiadenie výrobných systémovskúška5
VIPR06_6IVizualizácia procesovskúška5
 
4. semester LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
CVSS_6ICelkový výsledok štátnej skúškyštátna záverečná skúška0
DIPPRA_6IDiplomová prácaskúška12
IMER06_6IInteligentné metódy riadeniaskúška5
INRS06_6IInžinierstvo návrhu riadiacich systémovskúška5
SBTS06_6ISpoľahlivosť a bezpečnosť technických systémovskúška5
ŠTASKU_6IŠtátna skúška-Ingskúška3