27. 6. 2019  6:09 Ladislav
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia: Inžiniersky

Výber študijného programu

KódProgramJazyk výučbyPočet zameraníInformácie o programeŠtudijný odborPrehliadaťOrgányTlač brožúry
2621T14I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysleslovenský jazyk0-
3965T02I-IBE integrovaná bezpečnosťslovenský jazyk0-
3948T11I-MI materiálové inžinierstvoslovenský jazyk0-
2305T34I-OAT obrábanie a tvárnenieslovenský jazyk0-
2645T08I-PPP personálna práca v priemyselnom podnikuslovenský jazyk0-
2305T15I-PPN počítačová podpora návrhu a výrobyslovenský jazyk0-
2645T05I-PMA priemyselné manažérstvoslovenský jazyk0-
2305T36I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažmentslovenský jazyk0-
2329T04I-VZS výrobné zariadenia a systémyslovenský jazyk0-
2305T12I-ZASM zváranie a spájanie materiálovslovenský jazyk0-