3. 8. 2020  19:35 Jerguš
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber programu alebo špecializácie


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Všetci študenti sú prijímaní do študijných programov. Podrobné informácie o študijnom programe získate kliknutím na ikonu v stĺpci "Informácie o programe". Detaily o študijných odboroch daného programu zistíte zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať". Pokiaľ sú k programu založené univerzitné orgány (napr. Programová komisia študijného programu), sú dostupné v stĺpci "Orgány".

Kliknutím na ikonu v stĺpci Tlač brožúry vytlačíte brožúru študijného programu vo formáte PDF. Brožúra obsahuje väčšie množstvo dát, preto sa pri tlači môžete stretnúť s určitou čakacou dobou.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia:
Inžiniersky

Výber študijného programu

Kód
Program
Jazyk výučby
Informácie o programe
Študijný odbor
Prehliadať
Orgány
Tlač brožúry
2621T14
I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
slovenský jazyk
-
3965T02
I-IBE integrovaná bezpečnosť
slovenský jazyk
-
3948T11
I-MI materiálové inžinierstvo
slovenský jazyk
-
2305T34
I-OAT obrábanie a tvárnenie
slovenský jazyk
-
2645T08
I-PPP personálna práca v priemyselnom podnikuslovenský jazyk
-
2305T15I-PPN počítačová podpora návrhu a výrobyslovenský jazyk
-
2645T05
I-PMA priemyselné manažérstvo
slovenský jazyk
-
2305T36
I-VTVM výrobné technológie a výrobný manažmentslovenský jazyk
-
2329T04
I-VZS výrobné zariadenia a systémy
slovenský jazyk
-
2305T12I-ZASM zváranie a spájanie materiálovslovenský jazyk
-