28. 9. 2020  12:45 Václav
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
ZS 2018/2019 - MTF
Typ štúdia:
Inžiniersky
Program: 2621T14 I-AIPP automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
denná prezenčná
denná kombinovaná