16. 10. 2019  6:52 Vladimíra
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2645V05 D-PMAN priemyselné manažérstvo
Forma: externá prezenčná
Dĺžka štúdia: 5 rokov

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. akademický rok 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO1_6DDizertačný projekt Iskúška-PhD12
MNPP04_6DManažment priemyselných podnikovskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
EMRP04_6DExaktné metódy v riadení priemyselných podnikovskúška-PhD6
MEVE03_6DMetodológia vedeckej práceskúška-PhD6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MAZM04_6DManažment zmenyskúška-PhD12
MMAN04_6DMarketing manažmentskúška-PhD12
 
2. akademický rok 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO2_6DDizertačný projekt IIskúška-PhD6
EKEK04_6DEkonómia a ekonomikaskúška-PhD6
PPMV04_6DProgresívne prístupy v manažmente výrobných systémovskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO3_6DDizertačný projekt IIIskúška-PhD12
VYSPR1_6DVýskumná práca Iskúška-PhD12
 
3. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD107_6DAnglický jazyk pre doktorandov Iskúška-PhD4
DIZSKU_6DDizertačná skúškaskúška-PhD20
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO4_6DDizertačný projekt IVskúška-PhD12
VYSPR2_6DVýskumná práca IIskúška-PhD12
 
4. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO5_6DDizertačný projekt Vskúška-PhD12
VYSPR3_6DVýskumná práca IIIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD207_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIskúška-PhD6
DZPRO6_6DDizertačný projekt VIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
FIMA04_6DFinančný a investičný manažmentskúška-PhD6
LOVP04_6DLogistika výkonného podnikuskúška-PhD6
 
5. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZOBH_6DObhajoba dizertačnej práceskúška-PhD30
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD307_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIIskúška-PhD6
VYP404_6DVýskumná práca IVskúška-PhD12