13. 10. 2019  23:41 Koloman
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2645V08 D-PPPP personálna práca v priemyselnom podniku
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 4 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. akademický rok 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO1_6DDizertačný projekt Iskúška-PhD12
EMRP04_6DExaktné metódy v riadení priemyselných podnikovskúška-PhD6
MNPP04_6DManažment priemyselných podnikovskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO2_6DDizertačný projekt IIskúška-PhD6
EKEK04_6DEkonómia a ekonomikaskúška-PhD6
MEVE03_6DMetodológia vedeckej práceskúška-PhD6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
HRNP04_6DHR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podnikuskúška-PhD12
MEPM04_6DMedzinárodný programový manažmentskúška-PhD12
 
2. akademický rok 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD107_6DAnglický jazyk pre doktorandov Iskúška-PhD4
DZPRO3_6DDizertačný projekt IIIskúška-PhD12
GKMA04_6DGlobálny komparatívny manažmentskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZSKU_6DDizertačná skúškaskúška-PhD20
VYSPR1_6DVýskumná práca Iskúška-PhD12
 
3. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD207_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIskúška-PhD6
DZPRO4_6DDizertačný projekt IVskúška-PhD12
VYSPR2_6DVýskumná práca IIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO5_6DDizertačný projekt Vskúška-PhD12
VYSPR3_6DVýskumná práca IIIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
KMJR04_6DKreativita manažéra a jej rozvojskúška-PhD6
MULM04_6DMultikultúrny manažmentskúška-PhD6
 
4. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD307_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIIskúška-PhD6
DZPRO6_6DDizertačný projekt VIskúška-PhD12
VYP404_6DVýskumná práca IVskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZOBH_6DObhajoba dizertačnej práceskúška-PhD30