19. 8. 2019  6:14 Lýdia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2329V04 D-VZAS výrobné zariadenia a systémy
Forma: denná prezenčná
Dĺžka štúdia: 4 roky

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. akademický rok 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO1_6DDizertačný projekt Iskúška-PhD12
VKTS06_6DVybrané kapitoly z teórie stavby strojovskúška-PhD6
MOVE03_6D3D-modelovanie a verifikácia počítačových modelovskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO2_6DDizertačný projekt IIskúška-PhD6
MEVE03_6DMetodológia vedeckej práceskúška-PhD6
VYSPR1_6DVýskumná práca Iskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
KMSU06_6DKmitanie mechanických sústavskúška-PhD6
PSVS03_6DProgramovanie strojov a výrobných systémovskúška-PhD6
 
2. akademický rok 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD107_6DAnglický jazyk pre doktorandov Iskúška-PhD4
DZPRO3_6DDizertačný projekt IIIskúška-PhD12
VYSPR2_6DVýskumná práca IIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZSKU_6DDizertačná skúškaskúška-PhD20
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 1 pr.)
MESY03_6DMechatronické systémyskúška-PhD12
TRSP03_6DTeória riadenia strojov a procesovskúška-PhD12
TESA03_6DTeória systémov a automatovskúška-PhD12
 
3. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD207_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIskúška-PhD6
DZPRO4_6DDizertačný projekt IVskúška-PhD12
VYSPR3_6DVýskumná práca IIIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO5_6DDizertačný projekt Vskúška-PhD12
VYSPR4_6DVýskumná práca IVskúška-PhD18
 
4. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO6_6DDizertačný projekt VIskúška-PhD12
VYSPR5_6DVýskumná práca Vskúška-PhD18
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZOBH_6DObhajoba dizertačnej práceskúška-PhD30