18. 10. 2019  20:29 Lukáš
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2621V15 D-AAIP automatizácia a informatizácia procesov
Forma: externá prezenčná
Dĺžka štúdia: 5 rokov

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. akademický rok 2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO1_6DDizertačný projekt Iskúška-PhD12
TESY06_6DTeória systémovskúška-PhD6
ZHRS06_6DZískavanie znalostí pre hierarchické riadenie systémovskúška-PhD6
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
MEVE03_6DMetodológia vedeckej práceskúška-PhD6
PMIR06_6DPokročilé metódy inteligentného riadeniaskúška-PhD6
VYSPR1_6DVýskumná práca Iskúška-PhD12
 
2. akademický rok 2019/2020 - doktorandské štúdiá - MTF
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO2_6DDizertačný projekt IIskúška-PhD6
SORP06_6DSimulačná optimalizácia v riadení procesov a systémovskúška-PhD6
VYSPR2_6DVýskumná práca IIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO3_6DDizertačný projekt IIIskúška-PhD12
INSR06_6DIntegrácia systémov riadeniaskúška-PhD6
PMAR06_6DPokročilé metódy automatického riadeniaskúška-PhD6
 
3. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD107_6DAnglický jazyk pre doktorandov Iskúška-PhD4
DIZSKU_6DDizertačná skúškaskúška-PhD20
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO4_6DDizertačný projekt IVskúška-PhD12
VYSPR3_6DVýskumná práca IIIskúška-PhD12
 
4. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DZPRO5_6DDizertačný projekt Vskúška-PhD12
DZPRO6_6DDizertačný projekt VIskúška-PhD12
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
AJD207_6DAnglický jazyk pre doktorandov IIskúška-PhD6
VYSPR4_6DVýskumná práca IVskúška-PhD18
 
5. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DIZOBH_6DObhajoba dizertačnej práceskúška-PhD30
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
VYSPR5_6DVýskumná práca Vskúška-PhD18