4. 8. 2020  1:50 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia:
Doktorandský
Program: 2645V05 D-PMAN priemyselné manažérstvo

Výber formy štúdia

Forma
Prehliadať
Predmety ŠS
denná prezenčná
externá prezenčná