12. 8. 2020  11:37 Darina
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
2018/2019 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia: Doktorandský
Program:
3965V02 D-INBE integrovaná bezpečnosť

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná
externá prezenčná