9. 4. 2020  20:34 Milena
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Informace o předmětech SZ


Aplikace zobrazuje přehled jednotlivých studijních programů, oborů a specializací na jednotlivých fakultách této univerzity. Zde se dočtete podrobné informace o předmětech státní zkoušky zvoleného studijního zaměření. Pokud si přejete zobrazit tematické celky pro otázky z daného předmětu, klikněte na název předmětu. Údaje se vztahují ke zvolenému počátečnímu období studia. Nejsou-li tematické celky k dispozici, dostanete se do sylabu předmětu.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2019/2020 - MTF
Typ studia: Bakalářský
Program: 2305R02 B-PPT počítačová podpora výrobných technológií
Forma: denní presenční

Dosud nebyly vloženy předměty státní zkoušky.