9. 4. 2020  4:23 Milena
Akademický informační systém

Prohlídka studijních programů - Zobrazení plánu studia


Tato aplikace zobrazuje studijní plán, tedy přehled všech předmětů pro vybrané studium.

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počáteční období: ZS 2019/2020 - MTF
Typ studia: Bakalářský
Program: 2305R02 B-PPT počítačová podpora výrobných technológií
Forma: denní kombinovaná
Délka studia: 3 roky

Studijní plán je rozdělen do studijních období - semestrů. Pro úspěšné splnění studijního plánu je potřeba splnit povinnosti dané Studijním a zkušebním řádem.

 
1. semestr ZS 2019/2020 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
IFTE06_6BInformačné technológiezkouška5
MAT106_6BMatematika Izkouška8
NAM101_6BNáuka o materiáloch Izkouška6
ZEMA04_6BZáklady ekonomiky a manažmentuzkouška5
ZKTD06_6BZáklady konštruovania a technická dokumentáciazkouška6
 
2. semestr LS 2019/2020 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
FYZI01_6BFyzikazkouška8
MAT206_6BMatematika IIzkouška6
UPPT03_6BÚvod do počítačovej podpory výrobných technológiízkouška5
ZENV05_6BZáklady environmentalistikyzkouška3
ZVT103_6BZáklady výrobných technológií Izkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
FCPT03_6BFundamentals of Computer Aided Production Technologies - Selected Chaptersklasifikovaný zápočet2
ZAET07_6BZáklady etikyklasifikovaný zápočet2
ZAKO07_6BZáklady komunikácieklasifikovaný zápočet2
 
3. semestr ZS 2020/2021 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
J107JA_6BAnglický jazyk Iklasifikovaný zápočet2
MTPT06_6BMechanika tuhých a poddajných telieszkouška6
PPT103_6BPočítačová podpora výrobných technológií Izkouška6
TZLI03_6BTechnológia zlievarenstvazkouška6
ZAPR07_6BZáklady právaklasifikovaný zápočet2
ZVT203_6BZáklady výrobných technológií IIzkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
DUHY07_6BDuševná hygienaklasifikovaný zápočet2
SCP103_6BThe Selected Chapters of Computer Aided Production Technologies Iklasifikovaný zápočet2
SCCT03_6BThe Selected Chapters of Foundry Technologyklasifikovaný zápočet2
ZSOC07_6BZáklady sociológieklasifikovaný zápočet2
 
4. semestr LS 2020/2021 - MTF
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
J207AJ_6BAnglický jazyk IIklasifikovaný zápočet2
OCNC03_6BObrábanie na CNC strojochzkouška5
TCHZ03_6BTechnológia zváraniazkouška5
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
MEKP06_6BMetóda konečných prvkovzkouška6
PPPL06_6BPružnosť, pevnosť, plasticitazkouška6
SCWT03_6BThe Selected Chapters of Welding Technologyzkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
MTTE06_6BMechanika tekutín a termomechanikazkouška6
MOTP06_6BModelovanie tepelných procesovzkouška6
SCNC03_6BThe Selected Chapters of Computer Numerical Controlzkouška6
 
5. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BPRO03_6BBakalársky projektklasifikovaný zápočet3
PPT203_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIzkouška6
PLOA06_6BProgramovateľné logické automatyzkouška6
TETV03_6BTechnológia tvárneniazkouška6
ZMON03_6BZáklady montážezkouška6
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
TEV108_6BTelesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
ZTV108_6BZdravotná telesná výchova Iklasifikovaný zápočet1
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
DTOS07_6BDejiny techniky a odborného školstvaklasifikovaný zápočet2
SCP203_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIklasifikovaný zápočet2
SCFT03_6BThe Selected Chapters of Forming Technologyklasifikovaný zápočet2
UVKV07_6BÚvod do kognitívnych viedklasifikovaný zápočet2
 
6. semestr (dosud neaktivní)
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinných
BAKPRA_6BBakalárska prácazkouška10
CAQ03_6BCAQzkouška5
CVSS_6BCelkový výsledok štátnej skúškystátní závěrečná zkouška0
PPT303_6BPočítačová podpora výrobných technológií IIIzkouška5
ŠTASKU_6BŠtátna skúška-Bczkouška3
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
TEV208_6BTelesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
ZTV208_6BZdravotná telesná výchova IIklasifikovaný zápočet1
 
KódNázev předmětuUkončeníKredity
 Skupina předmětů povinně volitelných (min. 1 př.)
CAA03_6BCAAzkouška6
PROM03_6BPriemyselné roboty a manipulátoryzkouška6
SCP303_6BThe Selected Chapters of Computer Aided of Production Technologies IIIzkouška6