1. 6. 2020  10:13 Žaneta
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie:
ZS 2020/2021 - MTF
Typ štúdia:
Bakalársky
Program:
3948R11 B-MI materiálové inžinierstvo

Výber formy štúdia

Forma
PrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná
denná kombinovaná