2. 6. 2020  14:11 Xénia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber formy štúdia


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Študijné odbory sa otvárajú pre rôzne formy štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Prehliadať" zobrazíte študijný plán (prehľad všetkých predmetov, ktoré je potrebné študovať) v danej forme štúdia. Zvolením ikony v stĺpci "Predmety ŠS" zobrazíte predmety štátnej skúšky.

Fakulta:
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Počiatočné obdobie: 2020/2021 - doktorandské štúdiá - MTF
Typ štúdia:
Doktorandský
Program: 3948V21 D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn

Výber formy štúdia

FormaPrehliadaťPredmety ŠS
denná prezenčná
externá prezenčná