15. 10. 2019  13:52 Terézia
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Zobrazenie plánu štúdia


Táto aplikácia zobrazuje študijný plán, tzn. prehľad všetkých predmetov pre vybrané štúdium.

Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Počiatočné obdobie: 2008/2009 - doktorandské štúdiá - FIIT
Typ štúdia: Doktorandský
Program: 2535V02 D-PS programové systémy
Forma: externá prezenčná
Dĺžka štúdia: 5 rokov

Študijný plán je rozdelený do študijných období - semestrov. Pre úspešné splnenie študijného plánu je potrebné splniť povinnosti dané Študijným a skúšobným poriadkom.

 
1. akademický rok 2008/2009 - doktorandské štúdiá - FIIT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DP1E_PS_DDizertačný projekt Iezápočet6
DP2E_PS_DDizertačný projekt IIezápočet6
PSPEC_PS_DPredmet špecializácieskúška-PhD8
TMSI_DTeória a metodológia softvérového inžinierstvaskúška-PhD12
 
2. akademický rok 2009/2010 - doktorandské štúdiá - FIIT
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DP3E_PS_DDizertačný projekt IIIezápočet6
DP4E_PS_DDizertačný projekt IVezápočet6
OANGL_DOdborná angličtinaskúška-PhD8
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinne voliteľných (min. 2 pr.)
TPIV_ALG_DTeoretické princípy informatických vied - Algebraskúška-PhD6
TPIV_G_DTeoretické princípy informatických vied - Grafyskúška-PhD6
TPIV_KP_DTeoretické princípy informatických vied - Kvantové počítanieskúška-PhD6
TPIV_ML_DTeoretické princípy informatických vied - Matematicka logikaskúška-PhD6
TPIV_SM_DTeoretické princípy informatických vied - Stochastické modelyskúška-PhD6
 
3. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
 Skupina predmetov povinných
DP5E_PS_DDizertačný projekt Veskúška-PhD20
DP6E_PS_DDizertačný projekt VIeklasifikovaný zápočet-PhD6
 
4. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.
 
5. akademický rok (dosiaľ neaktívny)
 
KódNázov predmetuUkončenieKredity
V tomto semestri nie sú odporúčané predmety.