14. 11. 2018  7:35 Irma
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber fakulty


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Najprv je nutné zvoliť fakultu.

    


Stavebná fakulta


Strojnícka fakulta


Fakulta elektrotechniky a informatiky


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 


Fakulta architektúry


Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Fakulta informatiky a informačných technológií


Ústav manažmentu STU