31. 5. 2020  22:07 Petronela
Akademický informačný systém

Prezeranie študijných programov - Výber fakulty


Aplikácia zobrazuje prehľad jednotlivých študijných programov, odborov a špecializácií na jednotlivých fakultách tejto univerzity. Najprv je nutné zvoliť fakultu.

 
 
 
 


Stavebná fakulta


Fakulta elektrotechniky a informatiky


Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 


Fakulta architektúry


Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Fakulta informatiky a informačných technológií