7. 6. 2020  4:06 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 35413_3B - Komunikačné a informačné siete (FEI - LS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
35413_3B
Názov predmetu: Komunikačné a informačné siete
Ukončenie a kredity:
skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Úvodné pojmy, princípy, funkcie, taxonómia, rozdelenie, topológia a architektúra komunikačných sietí. (dotácia 3/2)
2.
Vrstvový protokolový model, hierarchia komunikácie medzi vrstvami, referenčné modely RM OSI a TCP/IP. (dotácia 3/2)
3.
Fyzická vrstva - prenosové média, typy prenosov, modulácie a multiplexné techniky, technológie Ethernet. (dotácia 3/2)
4.
Linková vrstva - základné funkcie, linkové kódy, metódy zabezpečenia proti chybám, prístupové metódy a protokoly. (dotácia 3/2)
5.Sieťová vrstva - základné funkcie, protokoly IP, ARP, RARP, adresácia v IP sieti. (dotácia 3/2)
6.Medzisieťová komunikácia a prepájanie na vrstvách -- prepájanie na 1,2,3 vrstve, fragmentácia a smerovanie v IP sieťach. (dotácia 3/2)
7.
Transportná, relačná a prezentačná vrstva -- protokoly TCP, UDP, RTP a RTCP, porty, vytvorenie spojenia a riadenie toku TCP. (dotácia 3/2)
8.
Aplikačná vrstva -- protokoly DHCP, DNS, FTP a Telnet. (dotácia 3/2)
9.
Služby WWW, email - architektúra a protokoly. (dotácia 3/2)
10.
Bezpečnosť - základné princípy, bezpečnostné hrozby, firewall, šifrovacie algoritmy, protokoly IPsec, TLS, sRTP, VPN (dotácia 3/2)
11.QoS - základné pojmy, parametre QoS, metódy zabezpečenia QoS, metódy radenia paketov v smerovačoch, riadenie preťaženia v sieti. (dotácia 3/2)
12.Bezdrôtové IP siete - topológie a technológie, FWA, WiFi, Wimax (dotácia 3/2)


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 03. 2012.

Typ výstupu: