Sep 17, 2019   2:34 a.m. Olympia
Academic information system

Course syllabus 62391_6I - Zváracie a zlievarenské stroje (MTF - LS 2005/2006)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: 62391_6I
Názov predmetu: Zváracie a zlievarenské stroje
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 10. 04. 2008.

Type of output: