4. 6. 2020  2:20 Lenka
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 31401_3B - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1 (FEI - ZS 2012/2013)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
31401_3B
Názov predmetu:
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 1
Ukončenie a kredity: skúška (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I - základné normy a predpisy (dotácia 1/2)


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 29. 01. 2013.

Typ výstupu: