7. 4. 2020  13:32 Zoltán
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 35036_3I - Šifrovanie v komunikačných sieťach (FEI - ZS 2013/2014)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: 35036_3I
Názov predmetu: Šifrovanie v komunikačných sieťach
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Aplikácie konečných polí pri štúdiu periodických postupností nad konečnými poliami.
2. Spätnoväzobné registre, skladanie aplikácia pri generovaní pseudonáhodných postupností.
3. Hašovacie funkcie, MAC.
4. Protokoly v kryptológii. Základné typy, protokoly na výmenu kľúčov založené na symetrických a asymetrických metódach.
5. Elektronický podpis. Bezpečnosť elektronickej pošty. Bezpečnosť WEBu.
6. Bezpečnosť databázových a operačných systémov.
7. Generátory pseudonáhodných čísel. Konštrukcia generátorov pre potreby kryptografie.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 18. 03. 2013.

Typ výstupu: