18. 9. 2020  22:13 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-SWI - Softvérové inžinierstvo (FEI - ZS 2015/2016)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-SWI
Názov predmetu:
Softvérové inžinierstvo
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1. Systemové a softvérové inžinierstvo
2. Kritické systémy
3. Softvérový proces
4. Projektový manažment a manažment zmien
5. Špecifikácia softvéru
6. Modelovanie systémov
7. Návrh architektúry
8. Objektovo orientovaný návrh
9. Rapídne a extrémne programovanie
10. Recyklácia a opätovné použitie softvéru
11. Testovanie softvéru
12. Bežpečnosť v softvérovom inžinerstve


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 16. 04. 2015.

Typ výstupu: