21. 2. 2020  10:47 Eleonóra
Akademický informační systém

Sylabus předmětu D1-VPBM - Vybrané problémy z betónových mostov (SvF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: D1-VPBM
Názov predmetu: Vybrané problémy z betónových mostov
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (5 kreditov)
Obsah predmetu:
- Klasické a nové materiály používané pri výstavbe betónových mostov, ich vlastnosti.
- Charakteristické nosné konštrukcie betónových mostov.
- Možnosti realizácie -- rôzne technológie výstavby betónových mostov.
- Statické pôsobenie betónových mostov s ohľadom na postup výstavby a typ nosnej konštrukcie.
- Seizmické zaťaženie mostov, zaťaženie od vetra
- Návrh spodnej stavby -- stíhle piliere
- Hospodárenie s mostami -- opravy, rekonštrukcie, zosilňovanie mostov


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 31. 08. 2015.

Typ výstupu: