23. 10. 2019  22:54 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EX_N - Excursion (FCE - SS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Course unit title: Excursion
Course unit code: I1-EX_N
Mode of completion and Number of ECTS credits: Fulfillment of requirements (1 credit)
 
Name of lecturer: doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. (examiner, instructor)
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD. (examiner, instructor, person responsible for course) - slovak, english
doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD. (examiner, instructor) - slovak, english
Ing. Ľubomír Prekop, PhD. (examiner, instructor)
doc. Ing. Magdaléna Štujberová, PhD. (examiner, instructor)
Ing. Andrea Zuzulová, PhD. (examiner, instructor)
 
Learning outcomes of the course unit:
Students will exersice and confront their theoretical knowledge with reality in situ on construction sites. We plan to visit stuctures under construction proces and focus mainly on construction of load bearing structures in region of Bratislava and close surroundings.
 
Prerequisites and co-requisites: none
 
Course contents:
: Students will exersice and confront their theoretical knowledge with reality in situ on construction sites. We plan to visit stuctures under construction proces and focus mainly on construction of load bearing structures in region of Bratislava and close surroundings
 
Recommended or required reading:
Basic:
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Úplné znenie s komentárom v úprave platnej od 1.1.2005. Bratislava : UNIKA, 2005. 218 p. ISBN 80-88966-44-2.
PAŠKOVÁ, M. -- STYKOVÁ, D. -- ZÁSZLÓSOVÁ, M. Stavebný zákon: Veľká novela s komentárom.Úplné znenie zákona v úprave platnej od 1.8.2000. Bratislava : UNIKA, 2000. 200 p. ISBN 80-88966-19-1.
BOŽÍK, M. -- BOŽÍKOVÁ, J. Stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy. In Celoživotné vzdelávanie v stavebníctve a geodézii na SVF STU v Bratislave: ESF SvF kurz č.18: Progresívne metódy riadenia vodného hospodárstva v malých a stredne veľkých podnikoch..

 
Planned learning activities and teaching methods: Practical visit of construction sites in Bratislava.
 
Assesment methods and criteria: credit
 
Language of instruction: Slovak, English
 
Work placement(s): There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Ing. Peter Korčák on 02/28/2019.

Typ výstupu: