18. 9. 2019  19:44 Eugénia
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EX_N - Exkurzia (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: I1-EX_N
Názov predmetu: Exkurzia
Ukončenie a kredity: zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.Návšteva výstavby nosných konštrukcií stavieb (dotácia 0/0)
 
a.železobetónová konštrukcia
b.oceľová nosná konštrukcia
c.dopravná stavby - most.....
d.základová konštrukcia

2.Návšteva betonárky (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: