22. 10. 2020  14:15 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu I1-EX_N - Exkurzia (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: I1-EX_N
Názov predmetu:
Exkurzia
Ukončenie a kredity:
zápočet (1 kredit)
Obsah predmetu:
1.
Návšteva výstavby nosných konštrukcií stavieb (dotácia 0/0)
 
a.železobetónová konštrukcia
b.
oceľová nosná konštrukcia
c.dopravná stavby - most.....
d.
základová konštrukcia

2.
Návšteva betonárky (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: