23. 10. 2019  13:42 Alojza
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B1-SS_C - Statics of Structures (SvF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Stavebná fakulta
Kód predmetu: B1-SS_C
Názov predmetu: Statics of Structures
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
Podmienky ekvivalencie a rovnováhy centrálnej a všeobecnej sústavy síl v rovine a v priestore
Výpočet ťažiska a kvadratických momentov (momentov zotrvačnosti) rovinných obrazcov
Typy zaťaženia a ich statické ekvivalenty
Statika a kinematika hmotného bodu, tuhej dosky a ich sústav v rovine.
Reakcie vo väzbách a vnútorné sily .
Virtuálna práca tuhých telies


Poslednú zmenu urobil Ing. Peter Korčák dňa 28. 02. 2019.

Typ výstupu: