18. 11. 2019  19:40 Eugen
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP6E_IIS_D - Dizertačný projekt VIe (FIIT - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP6E_IIS_D
Názov predmetu: Dizertačný projekt VIe
Ukončenie a kredity: zápočet (10 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Výskumná práca s cieľom napĺňania téz dizertačnej práce.
2.Písomné spracovanie výsledkov vo forme správy, ktorú hodnotí školiteľ.


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 26. 07. 2016.

Typ výstupu: