25. 8. 2019  5:22 Ľudovít
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 57777_5I - ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Názov predmetu: ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby
Kód predmetu: 57777_5I
Ukončenie a kredity: skúška (0 kreditov)
 
Vyučujúci: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Peter Humaj (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. Branislav Jelenčík, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. akad. soch. Peter Paliatka (skúšajúci) - slovenský jazyk
prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
doc. akad. soch. Miroslav Zvonek, ArtD. (skúšajúci) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety: žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 02. 2019.

Typ výstupu: