25. 8. 2019  4:33 Ľudovít
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 57777_5I - ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 57777_5I
Názov predmetu: ŠS - Teória a metodológia dizajnérskej tvorby
Ukončenie a kredity: skúška (0 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 19. 02. 2019.

Typ výstupu: