18. 9. 2019  19:51 Eugénia
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 2_ATD_D - Topical Trends in Design (FA - SS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit code: 2_ATD_D
Course unit title: Topical Trends in Design
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly (on-site method)
seminar1 hour weekly (on-site method)

 
Credits allocated: 3
 
Recommended semester/trimester: Design - master (compulsory), 2. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 p. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Habilitačná práca. Bratislava : 2002. 74 p.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 p.
MICHL, J. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Praha : Barrister & Principal, 2012. 327 p. ISBN 978-80-87474-48-8.
DOROTJAKOVÁ, I. SLOW/SLOV* Dizajn. Spektrum, p. 12. ISSN 1336-2593.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. Slow/slov teória, výskum a prax v súčasnom dizajne. In LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st ed. Bratislava : just plug_in, 2013, p. 9--15. ISBN 978-80-971416-0-8.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st. ed. Bratislava : just plug_in, 2013. 189 strany. ISBN 978-80-971416-0-8.

Recommended:
Norman Donald A. Design pro každý den. Dokořán 2010. 272 s. ISBN 9788073633141
Rawsthornová,A. Zdravím, světe. Kniha Zlín, 2014. 331 s. ISBN 978-80-7473-226-3

 
Language of instruction: slovak
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 126

ABCDEFX
36,5 %42,9 %18,3 %1,6 %0,7 %0 %
Name of lecturer(s): Mgr. art. Andrea Ďurianová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (person responsible for course) - slovak
Ing. Markéta Kučerová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Tatiana Lesajová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Eva Mazancová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. arch. Marián Ontkóc (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Adam Tóth (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Last modification: 22. 1. 2019
Supervisor: doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Róbert Tichý on 01/22/2019.

Typ výstupu: