17. 10. 2019  17:17 Hedviga
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATD_D - Topical Trends in Design (FA - SS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Architecture
Course unit title: Topical Trends in Design
Course unit code: 2_ATD_D
Mode of completion and Number of ECTS credits: Exam (3 credits)
 
Name of lecturer: Mgr. art. Andrea Ďurianová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. Dušan Kočlík, ArtD. (examiner, instructor, lecturer, tutor) - slovak
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. (person responsible for course) - slovak
Ing. Markéta Kučerová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Tatiana Lesajová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Eva Mazancová (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Ing. arch. Marián Ontkóc (examiner, instructor, lecturer) - slovak
Mgr. art. Adam Tóth (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Learning outcomes of the course unit:
-- item not defined --
 
Prerequisites and co-requisites: none
 
Course contents:
-- item not defined --
 
Recommended or required reading:
Basic:
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : Vysoká škola umělecko-průmyslová, 2004. 167 p. ISBN 80-86863-03-4.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu. Habilitační práce. Bratislava : 2002. 74 p.
KOLESÁR, Z. Kapitoly z dejín dizajnu 1: od prehistórie po 2. svetovú vojnu : Príloha časopisu DE SIGN UM. Bratislava : Ministerstvo kultúry SR, 1998. 70 p.
MICHL, J. Funkcionalismus, design, škola, trh: Čtrnáct textů o problémech teorie a praxe moderního designu. Praha : Barrister & Principal, 2012. 327 p. ISBN 978-80-87474-48-8.
DOROTJAKOVÁ, I. SLOW/SLOV* Dizajn. Spektrum, p. 12. ISSN 1336-2593.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. Slow/slov teória, výskum a prax v súčasnom dizajne. In LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st ed. Bratislava : just plug_in, 2013, p. 9--15. ISBN 978-80-971416-0-8.
LAUKOVÁ ZAJÍČKOVÁ, K. -- ŠEBEKOVÁ, Z. -- TRNOVSKÁ, K. Slow/slov. Teória, výskum, prax v súčasnom dizajne. 1st. ed. Bratislava : just plug_in, 2013. 189 strany. ISBN 978-80-971416-0-8.

Recommended:
Norman Donald A. Design pro každý den. Dokořán 2010. 272 s. ISBN 9788073633141
Rawsthornová,A. Zdravím, světe. Kniha Zlín, 2014. 331 s. ISBN 978-80-7473-226-3

 
Planned learning activities and teaching methods: -- item not defined --
 
Assesment methods and criteria: -- item not defined --
 
Language of instruction: Slovak
 
Work placement(s): There is no compulsory work placement in the course unit.


Last modification made by Róbert Tichý on 01/22/2019.

Typ výstupu: