23. 8. 2019  5:13 Filip
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 2_ATD_D - Aktuálne trendy v dizajne (FA - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 2_ATD_D
Názov predmetu: Aktuálne trendy v dizajne
Ukončenie a kredity: skúška (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Aktuálne trendy v dizajne (dotácia 1/1)
 
a.1. úvod do problematiky, zadanie celo semestrálnej témy
b.2. Kritériá dizajnu a jeho hodnotenie
c.3. Dizajn na SK a súčasný dizajnéri
d.4. Prednáška na aktuálnu tému
e.5. Prednáška na aktuálnu tému
f.6. Exkurzia k vybranej téme
g.7. Prednáška na aktuálnu tému
h.8. Prednáška na aktuálnu tému
i.9. Prednáška na aktuálnu tému
j.10. Konzultácia a kontrola rozpracovanosti zadaných tém
k.11. Prezentácie študentov
l.12. Prezentácie študentov


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 22. 01. 2019.

Typ výstupu: