Sep 19, 2020   1:57 a.m. Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Academic information system

Course syllabus DP6_AI_D - Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI) (FIIT - 2019/2020 - doktorandské štúdiá)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu:
DP6_AI_D
Názov predmetu:
Dizertačná práca (Dizertačný projekt VI)
Ukončenie a kredity: skúška-PhD (30 kreditov)
Obsah predmetu:
1.
Samostatná výskumná práca zahŕňajúca experimentálne alebo iné overovanie novej metódy alebo modelu. Písanie definitívnej verzie dizertácie. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobil Ing. Ivan Kollár dňa 09. 09. 2016.

Type of output: