Jan 25, 2020   3:53 a.m. Gejza
Academic information system

Course syllabus 422I2_4I - Informatizácia a priemyselné informačné systémy I (FCHPT - LS 2017/2018)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: 422I2_4I
Názov predmetu: Informatizácia a priemyselné informačné systémy I
Ukončenie a kredity: skúška (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Priemyselný riadiaci systém FOXBORO (dotácia 6/18)
 
a.Úvod do koncepcie FOXBORO
b.Implementácia PID regulátorov
c.Tvorba grafického užívateľského rozhrania

2.Priemyselný riadiaci systém SIMATIC (dotácia 6/18)
 
a.Programovanie pomocou rebríkovej logiky
b.Implementácia logického stavového riadenia
c.Tvorba grafického užívateľského rozhrania
d.Implementácia grafického rozhrania na dotykových paneloch


Poslednú zmenu urobil Ing. Tomáš Molnár dňa 22. 09. 2017.

Type of output: