26. 8. 2019  4:43 Samuel
Akademický informační systém

Sylabus předmětu VYP604_6D - Výskumná práca VI (MTF - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: VYP604_6D
Názov predmetu: Výskumná práca VI
Ukončenie a kredity: zápočet (3 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (3 kredity)
Obsah predmetu:
1.Upresní školiteľ na základe zvolenej témy doktorandskej práce (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 13. 11. 2017.

Typ výstupu: