25. 8. 2019  9:22 Ľudovít
Akademický informační systém

Sylabus předmětu PRAX04_6B - Odborná prax (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: PRAX04_6B
Názov predmetu: Odborná prax
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Študenti sú povinní nájsť si priemyselný podnik vhodný pre odbornú prax. (dotácia 0/0)
2.Zapojenie sa študentov do reálneho diania firmy (dotácia 0/0)
 
a.Sledovanie elementárnych procesov na najnižšom stupni riadenia
b.Analýza vzťahov medzi pracovnými miestami, smenami, prevádzkami
c.Zhodnotenie efektívnosti používaných metód a postupov

3.Vypracovanie záverečnej správy o odbornej praxi, v ktorej študenti zhodnotia odbornú úroveň praxe a jej vzťah k svojmu vzdelávaniu. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 16. 11. 2017.

Typ výstupu: