18. 7. 2019  15:44 Kamila
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu ZVT103_6B - Základy výrobných technológií I (MTF - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: ZVT103_6B
Názov predmetu: Základy výrobných technológií I
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Zváranie. Základné pojmy. Spôsoby zvárania. Druhy zvarových spojov a zvarov. (dotácia 0/0)
2.Technológia zvárania (príprava materiálov, polohy pri zváraní, parametre zvárania, chyby zvarových spojov) (dotácia 0/0)
3.Zváranie plameňom, ručné oblúkové zváranie, zváranie pod tavivom, zváranie v ochranných atmosférach (dotácia 0/0)
4.Elektrotroskové zváranie, odporové zváranie, spájkovanie, tepelné delenie (dotácia 0/0)
5.Zlievarenstvo. Základné pojmy a definície. (dotácia 0/0)
6.Pracovná schéma výroby odliatkov. Prehľad metód výroby foriem a jadier I. (dotácia 0/0)
7.Prehľad metód výroby foriem a jadier II. Základné postupy formovania. (dotácia 0/0)
8.Zariadenia používané pri výrobe odliatkov (dotácia 0/0)
9.Tvárnenie. Základné pojmy. Rozdelenie tvárniacich procesov. Materiály k tvárneniu. (dotácia 0/0)
10.Strihanie, plošné tvárnenie (ťahanie, kovotlačenie, ohýbanie) (dotácia 0/0)
11.Objemové tvárnenie za studena (razenie, pretlačovanie) (dotácia 0/0)
12.Objemové tvárnenie za tepla (kovanie, valcovanie) (dotácia 0/0)
13.Sumarizácia technológií. Pokyny ku skúške. (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Ing. Erika Kuracinová dňa 15. 10. 2018.

Typ výstupu: