Jul 17, 2019   10:24 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Course syllabus N424U0_4B - Účtovníctvo (FCHPT - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Kód predmetu: N424U0_4B
Názov predmetu: Účtovníctvo
Ukončenie a kredity: skúška (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Predmet a úlohy účtovného systému.
Základné požiadavky na účtovníctvo a účtovné zásady.
Základné pojmy účtovníctva.
Účtová osnova
Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok
Účtová trieda 1 Zásoby
Účtová trieda 2 Finančné účty
Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy
Účtová trieda 4 Kapitálové účty a dlhodobé záväzky
Účtová trieda 5 – Náklady
Účtová trieda 6 – Výnosy
Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty
Účtovná uzávierka.


Poslednú zmenu urobila Ing. Andrea Bujdáková dňa 08. 06. 2018.

Type of output: