Apr 9, 2020   5:57 p.m. Milena
Academic information system

Course syllabus B-BP2-JFI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP2-JFI
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
• Návrh riešenia.
• Overenie riešenia.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 06. 2018.

Type of output: