18. 2. 2020  11:21 Jaromír
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu B-BP2-JFI - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Kód predmetu: B-BP2-JFI
Názov predmetu: Bakalársky projekt 2
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
• Návrh riešenia.
• Overenie riešenia.


Poslednú zmenu urobil RNDr. Marian Puškár dňa 21. 06. 2018.

Typ výstupu: