31. 10. 2020  6:19 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Sylabus předmětu B-BP2-TL - Bakalársky projekt 2 (FEI - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu:
B-BP2-TL
Názov predmetu:
Bakalársky projekt 2
Ukončenie a kredity:
klasifikovaný zápočet (4 kredity)
Obsah predmetu:
1. Návrh riešenia.
2. Overenie riešenia.
3. Písomná prezentácia riešenia projektu.
4. Ústna prezentácia výsledkov projektu.


Poslednú zmenu urobila Ing. Rozália Hudíková dňa 13. 09. 2018.

Typ výstupu: