Course syllabus 220640_IDP - Riadenie systémov mechaniky kontinua (SjF - LS 2018/2019)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220640_IDP
Názov predmetu: Riadenie systémov mechaniky kontinua
Ukončenie a kredity: skúška (5 kreditov)
Obsah predmetu:
- Reprezentácia systémov mechaniky kontinua ako systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom na základe metódy konečných prvkov, metódy konečných objemov,...
- Experimentálna identifikácia systémov so sústredeným vstupom a rozloženým výstupom.
- Formulácia a riešenie úloh riadenia. Otvorený obvod riadenia, spätnoväzbové obvody riadenia. Stabilita a kvalita riadenia.
- Robustné riadenie, adaptívne riadenie systémov mechaniky kontinua.
- Optimalizácia systémov riadenia s rozloženými parametrami. Základné úlohy návrhu strojov, zariadení a mechatronických, smart štruktúr ako systémov s rozloženými parametrami.


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 16. 04. 2018.

Type of output: