24. 2. 2020  13:47 Matej
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu VYBSEM_B - Výberový seminár (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: VYBSEM_B
Názov predmetu: Výberový seminár
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (6 kreditov)
Obsah predmetu:
Individuálne podľa riešenej úlohy.


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 19. 04. 2018.

Typ výstupu: