23. 1. 2020  10:02 Miloš
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu DPRO04_6I - Diplomový projekt (MTF - ZS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Kód predmetu: DPRO04_6I
Názov predmetu: Diplomový projekt
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.zadanie témy diplomového projektu (dotácia 0/0)
2.priebežné konzultácie s vedúcim diplomového projektu (dotácia 0/0)
3.odovzdanie a hodnotenie diplomového projektu (dotácia 0/0)


Poslednú zmenu urobila Bc. Jana Rohaľová dňa 20. 12. 2018.

Typ výstupu: