19. 2. 2020  17:32 Vlasta
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu TQMS04_6I - TQM - IMS (MTF - WS 2019/2020)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


University: Slovak University of Technology in Bratislava
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Course unit code: TQMS04_6I
Course unit title: TQM - IMS
Mode of delivery, planned learning activities and teaching methods:
lecture2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)
seminar2 hours weekly / 26 hours per semester of study (on-site method)
26 hours per semester of study (combined method)

 
Credits allocated: 5
 
Recommended semester/trimester: Industrial Management - master (compulsory), 3. semester
Industrial Management - master (compulsory), 3. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - master (compulsory), 3. semester
Personnel Policy in Industrial Plant - master (compulsory), 3. semester
Level of study: 2.
Prerequisites for registration: none
 
Assesment methods:
-- item not defined --
 
Learning outcomes of the course unit:
The subject of Total Quality Management - Integrated Management Systems is a superstructure for the fundamentals of quality management. The content of the subject is structured to provide aggregate information on areas that are part of the ISO normative base and forms the basis for securing and improving quality at a higher level of management. Students will gain knowledge of the philosophies and methods used in quality management and ensure that organizations develop effectively. I can better orient myself in the evaluation criteria of quality output systems. They can independently prepare the documentation needed to build a quality management system.
 
Course contents:
- Defining basic terms in the TQM area
- The nature, access and characteristics of TQM
- Reengineering versus TQM
- TQM approaches in America, Japan and Europe - TQM models
- National Quality Program of the Slovak Republic and its Activities, National Award of SR for Quality, National Award of SR for spol. responsibility
- EFQM model of excellence
- CAF Model, CAF Effective User, Implementation Process
- KORP model
- Self-assessment of TQM models
-Integrated management system - the way and possibilities of integrating systems, improving IMS as a tool for implementing TQM models, model of social responsibility
 
Recommended or required reading:
Basic:
PAULOVÁ, I. Komplexné manažérstvo kvality. Bratislava : Iura Edition, 2013. 160 p. ISBN 978-80-8078-574-1.
CIENCIALA, J. -- A KOL. Procesně řízená organizace: Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů. Praha] : Professional Publishing, 2011. 204 p. ISBN 978-80-7431-044-7.
GRASSEOVÁ, M. Procesní řízení ve veřejném i soukromém sektoru. Praha: Computer Press, 2008. 272 p. ISBN 978-80-251-1987-7.
PAULOVÁ, I. -- HEKELOVÁ, E. -- ŠATANOVÁ, A. -- ŠALGOVIČOVÁ, J. Metódy zlepšovania efektívnosti a účinnosti TQM. Bratislava : STU v Bratislave, 2008. 304 p. ISBN 978-80-227-2857-7.
WAGNER, J. Měření výkonnosti: Jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. Praha : Grada Publishing, 2009. 248 p. ISBN 978-80-247-2924-4.

Recommended:
Externá spätná väzba modelu CAF. Dostupné online na http://www.unms.sk/?efektivny-pouzivatel-modelu-caf
FIŠER, R. Procesní řízení pro manažery: Jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli. Praha: Grada Publishing, a.s., 2014. 173 s. ISBN 978-80-247-5038-5
Metodika modelu CAF 2013. Dostupné online na http://www.unms.sk/?metodika-modelu-caf-2013
Národný program kvality SR 2017 – 2021: Stratégia zlepšovania kvality produktov a služieb zlepšovaním organizácií. Dostupné online na http://www.unms.sk/?Narodny-program-kvality-SR-2017-2021
NENADÁL, J. a kol. Management kvality pro 21. století. Praha: Albatros Media, a.s., 2018. ISBN 978-80-726-1561-2

 
Language of instruction: slovak or english
 
Notes:
 
Courses evaluation:
Assessed students in total: 391

ABCDEFX
11,8 %16,1 %21,5 %26,1 %22,8 %1,7 %
Name of lecturer(s): doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. (lecturer, person responsible for course) - slovak
Mgr. Ing. Jana Urdziková, PhD. (examiner, instructor, lecturer) - slovak
 
Last modification: 2. 10. 2019
Supervisor: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD. and programme supervisor


Last modification made by Ing. Erika Kuracinová on 10/02/2019.

Typ výstupu: