Course syllabus 220843_DDP - Dizertačný projekt III (SjF - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)Help


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Strojnícka fakulta
Kód predmetu: 220843_DDP
Názov predmetu: Dizertačný projekt III
Ukončenie a kredity: zápočet (4 kredity), klasifikovaný zápočet-PhD (4 kredity)
Obsah predmetu:
1.Štúdium zadanej problematiky a rešerš. (dotácia 0/30)
2.Vypracovanie projektu dizertačnej práce. (dotácia 0/30)
3.Postavenie téz dizertačnej práce. (dotácia 0/44)


Poslednú zmenu urobila Ing. Marianna Frajková dňa 15. 07. 2018.

Type of output: