18. 2. 2020  11:01 Jaromír
Akademický informační systém

Sylabus předmětu DP2_IS - Diplomový projekt II (FIIT - LS 2018/2019)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Kód predmetu: DP2_IS
Názov predmetu: Diplomový projekt II
Ukončenie a kredity: klasifikovaný zápočet (12 kreditov)
Obsah predmetu:
- Štúdium zdrojov, analýza problému.
- Návrh riešenia.
- Overenie vybraných častí riešenia.
- Písomná prezentácia výsledkov riešenia projektu.

http://www2.fiit.stuba.sk/~bielik/courses/dp-slov/dp-main.html


Poslednú zmenu urobila RNDr. Marta Gnipová dňa 16. 07. 2018.

Typ výstupu: