28. 10. 2020  3:31 Dobromila
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FAD - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry a dizajnu
Názov predmetu:
Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Kód predmetu:
3_VSO1_O
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
 
Vyučujúci: prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (zodpovedný za predmet) - slovenský jazyk
 
Výsledky vzdelávania:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Podmieňujúce predmety:
žiadne
 
Stručná osnova predmetu:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Odporúčaná literatúra:
 
Plánované vzdelávacie aktivity:
-- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Metódy a kritériá hodnotenia: -- obsah tejto položky nebol definovaný --
 
Vyučovací jazyk: slovenský jazyk
 
Pracovná stáž: Nie je vyžadovaná žiadna povinná pracovná stáž.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 18. 03. 2019.

Typ výstupu: