Jan 28, 2020   7:59 a.m. Alfonz
Academic information system

Course syllabus 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Information sheet          ECTS          Syllabus          


     Slovak          English          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSO1_O
Názov predmetu: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Type of output: