24. 10. 2020  20:16 Kvetoslava
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FAD - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Kód predmetu: 3_VSO1_O
Názov predmetu:
Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity:
zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: