17. 2. 2020  23:59 Miloslava
Akademický informačný systém

Sylabus predmetu 3_VSO1_O - Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I (FA - 2018/2019 - doktorandské štúdiá)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenčina          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_VSO1_O
Názov predmetu: Vybrané state z obnovy architektonického dedičstva I
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
V tomto jazykovom variantu nie je obsah predmetu vložený.


Poslednú zmenu urobil Róbert Tichý dňa 16. 08. 2018.

Typ výstupu: