22. 10. 2019  9:08 Sergej
Akademický informační systém

Sylabus předmětu 3_IAA_A - Interdisciplinárne aspekty architektúry (FA - 2018/2019 - doktorandská studia)


     Informačný list          ECTS          Sylabus          


     Slovenština          Angličtina          


Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta architektúry
Kód predmetu: 3_IAA_A
Názov predmetu: Interdisciplinárne aspekty architektúry
Ukončenie a kredity: zápočet (5 kreditov)
Obsah predmetu:
1.Prednášky - hĺbkové sondy do vybraných oblastí skúmania priamo nadväzujúce na aktuálny výskum prednášajúcich. (dotácia 30/0)
 
a.Teoretické aspekty vzťahu starého a nového v architektúre
b.Moderná architektúra: dejiny, kontext, ochrana
c.Architektonická slušnosť a urbánna demokracia
d.Prostredie, udržateľnosť, prírodné limity
e.Proces techniky v architektúre
f.Vybrané problémy urbanizmu
g.Špecializovaný blok z architektúry, urbanizmu, obnovy architektonického dedičstva a konštrukcií v architektúre

2.seminár (dotácia 0/30)
 
a.Vypracovanie semestrálnej teoretickej práce na tému, súvisiacu s dizertačnou prácou


Poslednú zmenu urobil Ing. arch. Ján Legény, PhD. dňa 07. 08. 2019.

Typ výstupu: